Основні напрямки діяльності

 • Інституту монокристалів
  • Розвиток фундаментальних досліджень процесів росту кристалів і наносистем. Пошук нових кристалічних середовищ з функціонально-важливими властивостями. Фундаментальні основи нанотехнологій.
  • Комплексні дослідження фізичних явищ в оптичних монокристалах, наностистемах та їх фізико-хімічних властивостей.
  • Теорія нелінійних явищ, транспорту та структуроутворень у конденсованих станах речовин.
 • Інституту сцинтиляційних матеріалів
  • Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі матеріалознавства сцинтиляційних та люмінесцентних середовищ.
  • Розробка технології одержання сцинтиляційних детекторів і створення пристроїв на їх основі.
  • Фундаментальні дослідження взаємодії випромінювання з речовиною.
 • Наукове-дослідне відділення хімії функціональних матеріалів
  • Хімія і технологія органічних та неорганічних функціональних матеріалів, у тому числі супрамолекулярних, нанорозмірних і рідко­кристалічних систем та їх компонентів, люмінофорів і барвників.
  • Аналітична хімія, фізико-хімічні та структурні дослідження функціональних матеріалів та їх компонентів.
  • Хімія і технологія матеріалів фармацевтичного та медико-біологіч­ного призначення і фізіологічно-активних сполук.
 • Науково-технічний центр імунобіотехнології
  • Розробка та вдосконалення імуноферментних тест-систем для діагностики актуальних хвороб людини та тварин на основі досягнень сучасної біотехнології.
  • Створення референс-панелей для стандартизації лабораторної діагностики сучасних інфекційних хвороб за допомогою імуноферментних та молекулярно-генетичних методів досліджень.
  • Розробка безприладних швидких імунохроматографічних тестів для діагностики інфекційних хвороб.
  • Розробка і впровадження сучасних методів аналізу нуклеїнових кислот.
 • Науково-дослідний інститут мікроприладів
  • Фундаментальні та прикладні дослідження мікро-, нано- та оптоелектронних структур для створення інтегральних схем, світлодіодів та мікроелектронних приладів спеціального призначення.
  • Розробка і впровадження в виробництво мікросхем, приладів лазерної техніки та оптоелектроніки.
  • Розробка методів діагностики і фінко-технічних досліджень напівпровідникових матеріалів та приладів на їх основі.