Нові флуорисцентні барвники

      В НТК "Інститут монокристалів" НАН України вже багато років проводяться фундаментальні і прикладні дослідження у галузі розробки, синтезу та застосування органічних барвників і люмінофорів.

      Розроблено серії нових флуоресцентних барвників, чутливих до мікрооточення середовища, у тому числі, до змін pH, гідрофобності, полярності та наявності протеїнів. Такі барвники є перспективними флуоресцентними біоаналітичними реагентами, зондами та мітчиками з поліпшеними експлуатаційними характеристиками для клінічної діагностики, медико-біологічних та фармакологічних досліджень. Із застосуванням цих барвників створено модельний імунофлуоресцентний та гібридизаційний методи аналізу, що основані на вимірюванні часів життя флуоресценції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Існуючі флуоресцентні реагенти не завжди задовольняють зростаючим вимогам сучасних аналітичних та біоаналітичних методів, що використовують флуоресценцію як параметр вимірювань. Головними недоліками таких реагентів є недостатня стабільність та недостатньо широкий спектральний діапазон. Особливо бракує трейсерів та індикаторів, що поглинають та випромінюють у червоний та ближній інфрачервоний області. Іншими недоліками є низька спектральна чутливість (яскравість світіння), малі часи життя флуоресценції та незадовільна чутливість до мікрооточення — недостатній динамічний діапазон змін інтенсивності та/або часів життя флуоресценції.

      Багаторічні фундаментальні і прикладні дослідження, що проводяться в НТК "Інститут монокристалів" НАН України у галузі розробки, синтезу, дослідження та застосування органічних барвників і люмінофорів, спрямовано на поліпшення експлуатаційних характеристик флуоресцентних барвників (люмінофорів).

      Практичну значимість нові флуоресцентні барвники становлять як індикатори та біоаналітичні реагенти у медико-біологічних та фармакологічних дослідженнях, медичній діагностиці та при моніторингу хімічного та бактеріального забруднення довкілля.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Степанов Б. И. Введение в химию и технологию органических красителей.  — М.: Химия, 1984. — 592 с.
Красовицкий Б. М. Болотин Б. М. Органические люминофоры. — М.: Химия, 1984. — 334 с.