Технологія отримання лазерної нанокераміки YAG:Nd3+

    В «НТК «Інститут монокристалів» НАН України розроблена технологія отримання високолегованих лазерних керамік YAG:Nd3+ (СNd от 1 до 4 ат.%) методом реакційного спекання (Рис. 1). Особливість технології технології полягає у використанні нанопорошків оригинального гранулометричного складу, що дозволяє керувати морфологієй, складом та структурно-фазовим станом керамік.    Створені кераміки мають розмір зерна приблизно 10 мкм, а їх пористість нижче 10-3 об.%, що дозволяє забезпечити лінійний коефіцієнт оптичного пропускання на рівні монокристалів схожого складу (вище 80 % на довжині хвилі 1064 нм для зразка товщиною 1.5 мм).

      Створено прототип мікролазера з діодною накачкою на основі активних элементів із высоколегованої лазерної кераміки YAG:Nd3+ (1-4 ат. %) для оптичної дальнометрії, записи інформації, мікрообробки матеріалів та ін. (Рис. 2). Прототип мікролазера має такі характеристики: довжина хвилі випромінювання 1064 нм; довжина хвилі діодної накачки 808 нм; діференційний коефіцієнт корисної дії 33 %; вхідна потужність в режимі свободної генерації до 0.5 Вт.Проводяться роботи із створення композитних керамічних лазерних середовищ, які працюють в режимі пасивної модуляції добротності.

      Організації-партнери – Фрязінська філія Інститута радіотехніки та електроніки РАН, м. Фрязіно, Россія, та ТОВ «ЕДАПС-Лазер», м.Київ.