Двох представників НТК ІМК обрано членам Бюро ВФТПМ НАНУ

 

На виборах членів Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, що відбулися 16 квітня 2015 р. у рамках Загальних зборів НАН України, було обрано членами Бюро двох представників НТК "Інститут монокристалів" НАН України: наукового керівника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, академіка НАН України Б.В. Гриньова і директора Інституту монокристалів НАН України,               д.ф.-м.н. І.М. Притулу.

Вітаємо колег і бажаємо подальших творчих успіхів!