Оновлено склад Ученої ради НТК ІМК

Згідно з постановою Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України від 16 червня 2015 р. (протокол № 11), оновлено склад Ученої ради НТК ІМК у зв'язку із значними змінами у керівному складі.

З новим складом УС НТК ІМК можна ознайомитись за посиланням: http://www.isc.kharkov.com/uk/officers/sciencecouncil