Відбувся захист кандидатської дисертації

У п'ятницю 26 червня відбувся захист кандидатської дисертації провідного інженера ДНУ НТК "Інститут монокристалів" НАН України Саніна Едуарда Віталійовича на тему "Спектральні і кислотно-основні властивості біс-хромофорних систем з міжфрагментним переносом заряду". Науковий керівник - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Рошаль Олександр Давидович.

Дисертація на здобуття наукового ступіня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.04 – фізична хімія. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2015.

Речовини, які інтенсивно забарвлені і флуоресціюють, мають важливе наукове і практичне значення. Хромофори і флуорофори використовують як барвники, оптичні відбілювачі, біологічні маркери. Об'єктом дослідження в даній роботі є сполуки з міжфрагментним переносом заряду. Такий процес може не тільки впливати на спектральну поведінку досліджуваних сполук, але й формувати нові смуги поглинання, з характеристиками, чутливими до властивостей середовища. У роботі виявлено вплив кислотно-основних властивостей, електронної будови, природи електронних переходів, специфічних і неспецифічних взаємодій з оточенням різної полярності, поляризовності, нуклеофільності та електрофільності на спектральні властивості похідних і вінілогів цинамоїлпіронів і похідних 2-(3-кумароїл) бензопірилійових катіонів в основному та збудженому  станах. Встановлено, що похідні та вінілоги цинамоїлпіронів можуть використовуватися як люмінесцентні маркери і класифікаційні барвники для пластмас, а також як кислотно-основні флуоресцентні індикатори в широкому діапазоні pH/H0. Також на базі похідних 2-(3-кумароїл)бензопірилійових катіонів розроблено метод визначення протеїнів у воді та фізіологічних рідинах.

Ключові слова: хромофор, флуорофор, міжфрагментний перенос заряду, класифікаційні барвники, люмінесцентні маркери.

З авторефератом дисертації Саніна Е.В. можна охнайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!