Робота, співавторами якої є співробітники НТК ІМК, рекомендована на нагородження Державною премією за 2015 р.

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки рекомендував до преміювання роботу "Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення", співаторами якої є співробітники НТК "Інститут монокристалів" НАН України, а саме: д.ф.-м.н. Притула І.М. (ІМК), чл.-кор. НАНУ Малюкін Ю.В. (ІСМА) і к.ф.-м.н. Масалов А.О. (ІСМА).

Також до присудження премії Президента України для молодих учених рекомендована робота "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю", співатором якої є молодий учений з НТК ІМК, а саме к.б.н. Малюкіна М.Ю. (ІСМА).

Вітаємо наших колег і бажаємо успішного присудження відповідних премій!