Відбувся захист кандидатської дисертації

У середу 09 грудня відбувся захист кандидатської дисертації завідувача сектором Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК "ІМК" НАН України Таранюка Володимира Івановича на тему "Отримання кристалів галогенідів гарнісажним методом". Науковий керівник - чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук Гектін О.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Дисертація присвячена розробці технології отримання кристалів галогенідів гарнісажним методом. У ході виконання роботи створено два типу обладнання - лабораторна і напівпромислова гарнісажні установки, які дозволили вирощувати кристали розміром від Ø30х10 мм до 250х180х90 мм без застосування платини.

За допомогою чисельного моделювання та експериментальних досліджень визначено особливості тепло- і масообміну на всіх етапах процесу вирощування кристалів NaI гарнісажним методом. Встановлені температурні градієнти і контрольні параметри процесу вирощування.

Запропоновано спосіб контролю швидкості кристалізації за допомогою рухомого електроконтактного датчика рівня розплаву. Встановлено особливості зміни швидкості кристалізації.

На прикладі отримання кристалів NaI(Tl), LiF, PbF2 показано, що кристали мають блокову структуру, а їх функціональні характеристики знаходяться на одному рівні з кристалами, вирощеними класичними методами.

Ключові слова: кристали галогенідів, гарнісажний метод, температурний градієнт, електроконтактний датчик рівня розплаву, швидкість кристалізації, фронт кристалізації, блокова структура.

З авторефератом дисертації Таранюка В.І. можна ознайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!