Премії для молодих учених-матеріалознавців

Українське матеріалознавче товариство ім. І.М.Францевича встановлює фонд, призначений для щорічного виділення 5 премій молодим вченим-матеріалознавцям (віком до 40 років). Для цього потрібно бути членом товариства щонайменше 1 рік.

Премії такі:

-перша – 5000 грн.

-дві других – 4000 грн.

-дві третіх – 3000 грн.

Для одержання премії потрібно представити анотацію роботи обсягом не менше 3 сторінок до 1 листопада 2016 р. Роботи повинні бути виконані за останні 2 роки.

Рішення буде винесено не пізніше 1 грудня 2016 р.