Відбувся захист кандидатської дисертації

В понеділок 31 жовтня відбувся захист кандидатської дисертації провідного інженеру відділу технології органічних сполук (0206) ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України Єдаменко Дар’ї Вікторівни на тему «Розділення і визначення біологічно активних органічних речовин методом тонкошарової хроматографії з використанням міцелярних рухомих фаз», науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Логінова Лідія Павлівна.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.

Дисертацію присвячено пошуку можливостей застосування рухомих фаз (РФ) на основі міцелярних розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР) у тонкошаровій хроматографії (ТШХ) з полярною стаціонарною фазою (силікагель). Досліджено розділення 4 груп біологічно активних речовин. Виявлено, що найбільш придатною для створення міцелярних рухомих фаз для висхідної ТШХ на силікагелі є неіоногенна ПАР Твін-80 у вигляді індивідуальних розчинів або з додаванням спиртів-модифікаторів чи катіонної ПАР ЦПХ. Виявлено специфіку процесів розділення в умовах висхідної ТШХ, зумовлену значним утримуванням міцелярних псевдофаз катіонної та неіонної ПАР стаціонарною фазою силікагелю, що викликає зміни у складі рухомої фази і механізмі розподілу речовин у процесі хроматографування з трифазного.

Метод застосовано для виявлення та визначення 15 біологічно-активних речовин в об’єктах аналізу з різними за складом матрицями: косметичних засобах, зерні, біологічних рідинах (сироватка крові, сеча). Доведено можливість використання міцелярних розчинів ПАР як екстрагентів на стадії пробопідготовки. Встановлено переваги застосування МРФ: поліпшенні екологічності аналізу, коштовності, зменшенні загального часу аналізу.

Ключові слова: тонкошарова хроматографія, силікагель, міцели, поверхнево-активні речовини, рухома фаза, парабени, мікотоксини, пуринові основи, допінг-препарати, пробопідготовка.

З авторефератом дисертації Єдаменко Д.В. можна ознайомитись за посиланням

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!