Кристали для експериментів з фізики нейтрино

У статті  "Фізика нейтрино: Купідон готує стрілу", що вийшла 14 грудня у газеті "Урядовий кур'єр", науковий керівник ІСМА, академік НАН України Б.В. Гриньов розповів про наукову нараду, що відбулася 19 жовтня 2016 року в лабораторії Національного інституту ядерної фізики Італії, де шукають темну матерію і вимірюють надзвичайно рідкісні процеси ядерних розпадів, сподіваючись нарешті зрозуміти таємницю створення Всесвіту. Вітчизняні науковці запропонували для унікального підземного експерименту CUPID використовувати кристали молібдату літію і цинку, що вирощуюють у Інституті сцинтиляційних матеріалів.

Ці кристали дозволили провести унікальні експерименти з фізики нейтрино, результати яких покладено у основу циклу робіт «Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок», що виконаний у трьох наукових установах НАН України (Інституті ядерних досліджень, Інституті фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» та Інституті сцинтиляційних матеріалів), який подано на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2016 року.

Детальніше - за посиланням: www.nas.gov.ua