Ключі від таємниць всесвіту - стаття про пластмасові сцинтилятори для фізики високих енергій

У статті "Ключі від таємниць всесвіту", що вийшла 15 грудня у газеті "Урядовий кур'єр", академік НАН України Леонід Булавін розповів про досягнення учених Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України у галузі створення унікальних пластмасових сцинтиляторів, що лягли в основу експериментів, які проводили з детектором мюонів експерименту CDF (The Collider Detector at Fermilab, «Детектор зіткнень у Фермілабі») для комплексу Tevatron, що прискорював протони й антипротони з енергією зіткнень близько 1,96 ТеВ, координато-чутливим детектором експерименту OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus, «Експеримент з вивчення нейтринних осциляцій»), електромагнітним калориметром COMPASS (the Common Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy, «Спільний мюонний і протонний прилад для вивчення структури і спектрометрії адронів») та багатьох інших.

Зокрема, автор відмічає, що цикл робіт співробітників Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України «Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення», поданий на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки, репрезентує отримані результати, необхідні для розв’язання завдань, які перебувають на передньому краї найбільш амбітних проектів фізики високих енергій і завдань радіоекології під час реєстрації найбільш шкідливих для людини іонізуючих випромінювань (нейтрони й альфа-частинки).

Детальніше - за посиланням: ukurier.gov.ua