Відбувся захист кандидатської дисертації Булгакової А.В.

У п'ятницю 13 січня відбувся захист кандидатської дисертації провідного інженеру ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України Булгакової Альони Володимирівни на тему "Керований синтез, морфологічні та сорбційні властивості частинок цинк, кадмій та купрум(II) сульфідів", науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Чебанов Валентин Анатолійович.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Дисертаційна робота присвячена виявленню впливу умов осадження тіосечовиною цинк, кадмій та купрум(II) сульфідів на морфологічні властивості отриманих частинок, їх фазовий склад і чистоту, а також вивченню сорбційних властивостей отриманих порошків, у тому числі в залежності від умов їх отримання.

Варіювання pH осадження, співвідношення концентрацій реагентів та аніонів вихідної солі за термічної та мікрохвильової активації призводить до отримання осадів цинк, кадмій та купрум(II) сульфідів з різною морфологією. Залежність сорбційних і морфологічних властивостей від умов синтезу дозволяє покращити сорбційну здатність цинк, кадмій та купрум(II) сульфідів.

Досліджено особливості сорбції іонів кадмію купрум(II) сульфідом з водних розчинів за різних температур та pH. Сорбційний процес підпорядковується рівнянню Ленгмюра, за параметрами якого були розраховані сорбційні ємності купрум(II) сульфіду. Показано, що сорбційна ємність зростає зі збільшенням pH та зниженням температури розчину та варіюється від 5,6 мг/г при pH 5 і 35 ºC до 15,2 мг/г при pH 7 і 15 ºC. Вибір оптимальних умов сорбції дозволяє підвищити сорбційну ємність купрум(II) сульфіду. Зміна pH під час сорбції підпорядковується рівнянню Курбатова, що вказує на механізм обміну іонів кадмію на протони поверхні сорбенту.

Ключові слова: цинк сульфід, кадмій сульфід, купрум(II) сульфід, керований синтез, сорбція.

З авторефератом дисертації Булгакової А.В. можна ознайомитись за посиланням

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!