Відбувся захист кандидатської дисертації Садченко А.О.

http://www.isma.kharkov.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/02/YNoyBQtxPN4-300x225.jpg

У четвер 2 лютого 2017 р. відбувся захист кандидатської дисертації провідного інженера Інституту сцинтиляційних матеріалів Садченко Аліни Олегівни на тему «Фізичні механізми впливу біологічно активних субстанцій на фазовий стан модельних фосфоліпідних мембран». Науковий керівник — д. ф.-м. н., проф. Л.М. Лисецький.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

Досліджено індивідуальну мембранотропну дію низки біологічно активних субстанцій (БАС) методами диференціальної скануючої калориметрії, малокутового рентгенівського розсіювання та спектрофотометрії. Встановлено закономірності впливу БАС на температуру основного фазового переходу. Для нітрату срібла та фенібуту виявлено ознаки фазового розділення. Показано, що внесення БАС може приводити до різних типів залежності періода повторюваності бішарів від температури в La-фазі. Показано, що кріопротектори групи оксиетильованих похідних гліцерину ОЕГп «заміняють» воду при дегідратації ДПФХ мембрани. Проведено аналіз сукупної мембранотропної дії двох та більше БАС за допомогою метода квазібінарних фазових діаграм.

Проведено порівняння мембранотропної дії фармацевтичних аналогів, а також встановлено ефекти сумісної дії основної та допоміжних діючих речовин у складі фармпрепарату.

Класифіковано параметри БАС, що впливають на їх взаємодію з мембраною. Виокремлена група гідрофобних БАС з високим коефіцієнтом лінійної кореляції (|r| > 0.8) між a та коефіцієнтом ліпофільності logP, а також часткою полярної поверхні молекули Spolar/Stotal.

Ключові слова: модельні ліпідні мембрани. ДПФХ. біологічно активні субстанції,фазові переходи, диференціальна скануюча калориметрія.

З авторефератом дисертації Садченко А.О. можна ознайомитись за посиланням.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!