60 років члену-кореспонденту НАН України Ю.В. Малюкіну

19 квітня виповнюється 60 років відомому вченому в галузі наноструктурного матеріалознавства, доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту НАН України Юрію Вікторовичу Малюкіну. Він народився у 1957 році у м. Слов’янську, у 1982 році закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Оптика». З 1983 по 1987 році працював у Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України, а з 1987 року працює у Науково-технологічному комплексі «Інститут монокристалів» НАН України,  де з 2004 року займає посаду заступника директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Ю.В. Малюкін є відомим не лише в Україні, а і за її межами вченим у галузі фізики конденсованого стану, фізики нанорозмірних структур та матеріалознавства нанодисперсних і наноструктурованих матеріалів. Ним створена наукова школа з вивчення фундаментальних властивостей люмінесцентних і сцинтиляційних матеріалів, пошуку нових люмінесцентних матеріалів з широким використанням нанотехнологій. За його ініціативою та під особистим керівництвом в НТК «Інститут монокристалів» НАН України створено сучасну експериментальну базу лазерної пікосекундної спектроскопії з розподіленням у часі для дослідження швидкоплинних процесів розміну енергії у збудженому стані молекул, конденсованих середовищ та нанокластерів. Роботи під керівництвом Ю.В. Малюкіна вносять значний вклад у створення бази фундаментальних знань про механізми і умови утворення наноструктур різної будови і хімічного складу, дослідження закономірностей формування оптичних, зокрема люмінесцентних властивостей органічних та неорганічних нанокластерів.

Останнім часом наукова робота професора Ю.В. Малюкіна пов'язана зі створенням нового класу люмінесцентних нанокристалів для біологічних і медичних застосувань.  Неорганічні та органічні нанодисперсні матеріали знаходять своє застосування при проведенні спільних експериментів з вченими Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (м. Харків),  Інституту медичної радіології імені С.П. Григор’єва (М. Харків), Інституту ортопедії та травматології (м. Харків), Інституту мікробіології та вірусології імені К.Д. Заболотного НАН України (м. Київ), Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН України (м. Київ). 

 Ю.В. Малюкін приділяє особливу увагу підготовці і творчому зростанню молодих учених, під його керівництвом 15 кандидатських та 2 докторські дисертації, серед його учнів – 8 лауреатів премії Президента України для молодих учених і 4 лауреата премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Ю.В. Малюкін є автором та співавтором більш 200 наукових праць і патентів, що опубліковані провідними міжнародними і вітчизняними науковими журналами. Він є заступником головного редактора фахового журналу «Функціональні матеріали» та членом експертної ради ДАК та членом спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій Фізико-технічного інституту низьких температур, був членом спеціалізованих рад  Інституту монокристалів та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Ю.В. Малюкін є лауреатом премії імені І.В. Курчатова Російського наукового центру «Курчатовский институт» (2008 р). Регулярно виступає з запрошеними доповідями і лекціями як в Україні, так і у різних країнах світу.