Оголошено конкурс на заміщення посад генерального директора НТК ІМК та директора Інституту сцинтиляційних матеріалів

04 вересня 2017 р. Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України.

Серед інших наукових установ є   Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» і          Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, який є суб'єктом НТК ІМК.

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України; Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України; члени НАН України, Вчена рада НТК ІМК і ІСМА, відповідно; колективи наукових відділів установи.

Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 ЗаконуУкраїни "Про наукову і науково-технічну діяльність" та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

 

Вносячи Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства або Президії НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду генерального директора НТК ІМК або  директора ІСМА, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.200 №  1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

 

          Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

 

          Прийом документів претендентів здійснюється Президією НАН України і Відділенням фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення, до 4 листопада 2017 р., за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ.

 

          Дати проведення виборів генерального директора НТК ІМК та директора ІСМА у колективах наукових працівників зазначених наукових установ буде визначено після завершення прийому документів претендентів і повідомлено на офіційних веб-сайтах НТК ІМК та ІСМА.