Семиноженка В.П. висунуто на посаду генерального директора НТК ІМК

28 вересня 2017 р. на засіданні Вченої ради НТК ІМК академіка НАН України, д.ф.-м.н., проф. Семиноженка Володимира Петровича було висунуто на посаду генерального директора НТК «Інститут монокристалів» НАН України.

Дану кандидатуру запропонував чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Ю.В. Малюкін. У своєму виступі він охарактеризував В.П. Семиноженка як видатного ученого та визнаного організатора науки, який має як досвід керування науковою установою, так і досвід керівної діяльності на різних державних посадах впродовж значного часу.

Пропозицію чл.-кор. НАН України Ю.В. Малюкіна підтримали  чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.В. Толмачов, д.х.н., проф. С.М. Десенко і д.ф.-м.н., проф. В.Д. Рижиков, які зокрема зазначили, що саме завдяки В.П. Семиноженку у кризові часи 90-х років минулого століття вдалося не тільки зберегти науково-технічне надбання НТК «Інститут монокристалів» НАН України, але й дати поштовху для його подальшого розвитку і забезпечити вихід розробок Комплексу на міжнародний ринок наукоємної продукції.

В.П. Семиноженко зробив доповідь і розповів присутнім на засіданні Вченої ради співробітникам НТК ІМК на його суб'єктів про досягнення, які дозволили Комплексу посісти помітне місце не тільки в Україні, але й на світовому рівні, а також запропонував напрямки розвитку нашої організації і окреслив проблеми, які необхідно для цього вирішити. Доповідь В.П.Семиноженка і його бачення шляхів розвитку НТК ІМК підтримали у своїх виступах в.о. першого заступника генерального директора НТК ІМК, д.х.н., проф. Чебанов В.А., директор Інституту монокристалів, д.ф.-м.н. Притула І.М., завідувач відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів, д.ф.-м.н., проф. Галунов М.З.

Результати відкритого голосування щодо висунення академіка НАН України, д.ф.-м.н., проф. Семиноженка Володимира Петровича на посаду генерального директора НТК «Інститут монокристалів» НАН України (з 37 членів Вченої ради були присутні 30):

«за» – 29

«проти» – немає

«утримався» – 1.