Журнал "Functional Materials" включено до переліку Emerging Sources Citation Index

У серпні 2017 року Clarivate Analytics (раніше – підрозділ з інтелектуальної власності та наукових досліджень компанії Thomson Reuters) оприлюднив відомості  про  завершення одного  з  етапів  відбору  українських наукових періодичних видань до індексу ESCI.

Emerging Sources Citation Index (індекс цитування нових джерел) – це новий індекс цитування на платформі Web of Science в складі Web of Science Core Collection. В цей індекс входять журнали, які претендують на включення в основні журнальні індекси Web of Science CC. Для журналів, що входять в ESCI, не розраховується імпакт-фактор, вони не входять до  Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI) або Arts & Humanities Citation Index (A & HCI). Ці журнали розглядаються редакторами журналів в . Вони відповідають мінімальним вимогам до якості публікованих  матеріалів,  своєчасності  виходу  і  напрямкам.  Однак,  оскільки вони відносно нові, вони будуть оцінюватися за певний проміжок часу, перш ніж будуть проіндексовані. За результатами розгляду редакторами Web of Science ці журнали можуть бути переведені у основні індекси відповідно до їх тематики.

Серед 39 видань, включених нині до переліку, 6 видань НАН України: Advances іn Astronomy and Space Physics, Algebra & Discrete Mathematics, Functional Materials, Methods of Functional Analysis and Topology, Science and Innovation, Ukrainian Journal of Physics.