Відбувся захист кандидатської дисертації Діденко Г.В.

У вівторок 17 жовтня відбувся захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України Діденко Ганни Володимирівни на тему: «Матеріали і сцинтиляційні фотодіодні детектори для реєстрації заряджених частинок і квантів у навколосонячному просторі». Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Кудін О.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

В роботі обґрунтовано вибір матеріалів для створення фотодіодних детекторів заряджених частинок. Проведено поглиблене вивчення властивостей перспективних матеріалів для роботи у навколосонячному просторі. Показано, що матеріал CsI:Tl,CO3 володіє однорідністю за складом та спектрометричними характеристиками, радіаційна стійкість досягає 10^2 Гр, а об’єм однорідної області перевищує 200 см3. Показано, що сцинтиляційний матеріал CsI:Tl,NO2 володіє меншим післясвіченням (у середнім на 50%), а спектрометричні характеристики відповідають CsI:Tl. Для протонів з E = 20 МеВ отримано розділення R = 1,5 % c фотодіодом Hamamatsu. Радіаційна стійкість цього матеріалу відповідає дозі 7*10^3 Гр за опромінюванням гама-квантами а також флюенсу більшому 10^12 см–2 за опромінюванням протонами, що відповідає вимогам космічної місії до Меркурія. Для плівкових відбивачів обрано полімерні композиції на основі очищених порошків TiO2 та MgO. Показано, що поріг реєстрації можна знизити до 17 кеВ за рахунок оптимізації фотодіодних детекторів. Приведено приклади використання приладів у космічних (телескоп СТЕП-Ф, спектрометр SIXS) и земних умовах (доз-калібратор).

Ключові слова: сцинтиляційний матеріал CsI:Tl, радіаційна стійкість, післясвічення, оптичні та спектрометричні характеристики.

З авторефератом дисертації Діденко Г.В. можна ознайомитись за посиланням.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших творчих успіхів!