Новітні люмінесцентні наноматеріали: фундаментальні властивості, біомедичні та технічні застосування

Доповідь чл.-кор. НАН України Ю.В. Малюкіна на засіданні Президії НАН України від 11 жовтня 2017 р. на тему «Новітні люмінесцентні наноматеріали: фундаментальні властивості, біомедичні та технічні застосування» викликала значний інтерес з боку учених України.

Тому, для ознайомлення біль широкого кола учених з результатами, отриманими групою проф. Ю.В. Малюкіна, публікуємо статтю, яка вийшла у Віснику НАН України за матеріалами доповіді:   Новітні люмінесцентні наноматеріали: фундаментальні властивості, біомедичні та технічні застосування