Затверджено склад директорів НТК "Інститут монокристалів"

Постановою Президії НАН України №138 від 18.04.2018р. було затверджено Раду директорів НТК "Інститут монокристалів" в складі:

1. Генеральний директор НТК «Інститут монокристалів» НАН України, акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Семиноженко Володимир Петрович – голова Ради;

2. Директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, акад. НАН України, д.т.н., проф. Гриньов Борис Вікторович – заступник голови Ради;

3. Директор Інституту монокристалів НАН України, д.ф.-м.н. Притула Ігор Михайлович – заступник голови Ради;

4. Директор ДП «Завод хімічних реактивів» Вінніченко Тарас Юрійович – член Ради;

5. Директор ДП «Інститут мікроприладів», к.т.н. Радкевич Олександр Іванович – член Ради;

6. Представник НТК «Інститут монокристалів» НАН України, д.х.н., проф. Чебанов Валентин Анатолійович – заступник голови Ради;

7. Представник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, к.т.н. Бояринцев Андрій Юрійович – член Ради;

8. Представник Інституту монокристалів НАН України, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Толмачов Олександр Володимирович – член Ради;

9. Представник ДП «Завод хімічних реактивів» Боровик Андрій Іванович – член Ради;

10. Представник ДП «Інститут мікроприладів» Букреєв Сергій Валентинович – член Ради;

11. Заступник генерального директора НТК «Інститут монокристалів» НАН України з економічних питань Абраімова Людмила Михайлівна – член Ради;

12. Учений секретар НТК «Інститут монокристалів» НАН України, к.х.н. Щербаков Іліас Бен-Хамудович – секретар Ради.