19.04.19 відбудеться засідання Вченої Ради під головуванням академіка НАН України В.П. Семиноженко

Порядок денний для ознайомлення:

1.  Про запити на відкриття нових тем Інституту сцинтиляційних матеріалів:

1.1.   Особливості детектування швидких нейтронів "важкими" сцинтиляторами. Шифр "Нейтрон". Доповідач: д.ф.-м.н., проф. Галунов Микола Захарович

1.2. Модифікація полімерної основи пластмасового сцинтилятора з метою покращення  умов збору енергії збудження триплетних станів. Шифр "Триплет". Доповідач: д.ф.-м.н., с.н.с. Жмурін Петро Миколайович

2. Про присудження звання почесного доктора НТК. Доповідач: к.х.н. Щербаков І.Б.-Х.

3. Про Порядок призначення на посади керівників Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України та його суб'єктів, їх заступників та учених секретарів. Доповідач: к.х.н. Щербаков І.Б.-Х.

4. Про Порядок формування тематики наукових досліджень суб'єктами НТК «Інститут монокристалів» НАН України. Доповідач: к.х.н. Щербаков І.Б.-Х.