Вітання Олександру Сорокіну з призначенням гранта Президента України

 Згідно РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №241/2019-рп "Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2019 рік" Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» призначити на 2019 рік гранти Президента України доктору наук  

СОРОКІНУ Олександру Васильовичу — 1979 року народження, докторові фізико-математичних наук, заступникові директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Керування люмінесцентними властивостями молекулярних агрегатів через їх формування y наноструктурованих середовищах»

 Детальніше за посиланням: https://www.president.gov.ua/documents/2412019-rp-28937

 ВІТАЄМО!