Доповідь молодого вченого ІСМА на Бюро ВФТПМ

17 вересня 2019 р. о 15-00 в Президії НАН України відбулось засідання Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України. Один з пунктів порядку денного — доповіді молодих вчених, серед яких був і представник ІСМА НАН України — в.о. зав. лабораторії, к.ф.-м.н. Семінько Владислав Вікторович.

IMG_20190917_172431

Доповідь Семінька В.В. була присвячена актуальній тематиці дослідження механізмів формування антиоксидантної активності нанокристалів CeO2-x. У доповіді було показано, що наявність люмінесценції Ce3+ іонів у нанокристалах CeO2-x, інтенсивність якої змінюється при взаємодії з активними формами кисню, відкриває унікальні можливості щодо дослідження динаміки процесів взаємодії нанокристалів CeO2-x з активними формами кисню. За допомоги методів люмінесцентної спектроскопії показано, що процеси накопичення/вивільнення кисню нанокристалом є ключовим фактором, що визначає редокс-активність нанокристалів СеО2-х. Встановлено, що антиоксидантними властивостями наночасток можна керувати за допомоги варіювання температури, розміру нанокристала та лазерного опромінення. На основі проведених досліджень запропоновано нову стратегію до розробки редокс-активних матеріалів з контрольованою антиоксидантною активністю.

Члени Бюро ВФТПМ відзначили високий рівень доповіді і розробок та рекомендували доповідь Семінька В.В. заслухати на засіданні Президії НАН України.