Вища категорія за результатами державної атестації наукових установ 2020

 
За  результатами державної атестації наукових установ (згідно Протоколу № 04-ЕК/2020 від 29.05.2020)
всі суб'єкти НТК "Інститут монокристалів"  отримали  І класифікаційну категорію.
 Атестація в цьому році вперше проводилася за новими правилами - незалежними експертами на основі єдиних критеріїв з урахуванням специфіки кожного наукової установи. Враховувалися такі показники як: результати наукової діяльності за останні 3 роки, стратегія розвитку на наступні 5 років, активність публікації, ефективність використання ресурсів, рівень міжнародної інтеграції, кадровий потенціал і т.д.

Всі структури НТК «Інститут монокристалів» увійшли до вищої класифікаційної групи - «наукові установи-лідери».
 

Детальна інформація за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavna-atestaciya-naukovih-ustanov
 
Вітаємо !