Онлайн-засідання Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

Сьогодні відбулося онлайн-засідання Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України з використанням програми ZOOM. 
 
На порядку денному були розглянуті питання:
1. «Про основні підсумки наукової та науково- організаційної роботи у 2019 році НТК «Інститут монокристалів» НАН України»
                 Доповідач: акад. НАН України В.П.Семиноженко.
                 співдоповідачі: академік НАН України Б.В. Гриньов,
                 чл.-кор. НАН України І.М. Притула,
                 чл.-кор. НАН України В.А Чебанов
2. «Про прийняття та оцінку НДР відомчого замовлення, завершених у 2019 році НТК «Інститут монокристалів» НАН України»
                 Доповідачі: д.ф.-м.н. О.В. Сорокін,
                 чл.-кор. НАН України І.М. Притула,
                 д.т.н. Р.П. Явецький.
 
Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України постановило:
 
-          Звіт НТК «Інститут монокристалів» НАН України щодо наукової та науково-організаційної діяльності у 2019 році схвалити.
 
-          Відзначити успішну роботу НТК «Інститут монокристалів» у 2019 році при виконанні завдань тематичного плану за основними науковими  напрямами, розширення міжнародного наукового співробітництва, роботу Центрів колективного користування та залучення позабюджетного фінансування для розвитку наукової і експериментальної бази.