Створено науково-координаційну раду Харківщини

З метою більш широкого залучення наукового потенціалу Харківщини до розв'язання актуальних проблем науково-технічного розвитку регіону Розпорядженням Голови Харківської обласної адміністрації створено консультативно-дорадчий орган (Розпорядження від 10.07.20р. №425) обласну науково-координаційну раду. До її складу увійшли наші провідні вчені:

Заступник голови ради Семиноженко Володимир Петрович - голова Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України, генеральний директор НТК,

Чебанов Валентин Анатолійович- перший заступник генерального директора НТК.

Ознайомитись з текстом розпорядження та повним складом науково-координаційної ради можно за посиланням:

https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/rozporyadzhennya/3116/3167/104184