Аспірантура

Провадження освітньої діяльності в ДНУ НТК "Інститут монокристалів" здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 2320–л від 30.11.2018 року за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація – «Органічна хімія».

Керівництво ДНУ НТК "Інститут монокристалів" завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі. Аспіранти користуються бібліотекою, яка є одною з кращих бібліотек з хімії та фізики серед наукових установ НАН України. Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників установи, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

Наказ МОН 2320 від 30.11.2018

Вимоги до дослідницької пропозиції 2019

Вступна-програма 102 Хімія 2018

Правила прийому до аспірантури


З питань вступу до аспірантури звертатися за телефонами: (057) 341 03 46
або за Е-mail phd_study@isc.kh.ua