Склад Ученої ради НТК "Інститут монокристалів" НАН України

Проф. Семиноженко В.П. голова Ради, академік НАН України, д.ф.-м.н., голова ради директорів НТК ІМК
Проф. Гриньов Б.В. заступник голови Ради, академік НАН України, д.т.н., науковий керівник ІСМА
Проф. Чебанов В.А. заступник голови Ради, д.х.н., в.о. генерального директора НТК ІМК
Притула І.М. заступник голови Ради, д.ф.-м.н., директор ІМК
Вінниченко Т.Ю. директор ДП «Завод хімічних реактивів» НТК ІМК
Радкевич О.І. к.т.н., директор ДП "НДІ мікроприладів" НТК ІМК
Сорокін О.В. секретар Ради, к.ф.-м.н., учений секретар НТК ІМК, зав. лабораторії ІСМА
Гектін О.В. чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., заст. директора ІСМА
Проф. Малюкін Ю.В. чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., заст. директора ІСМА
Проф. Толмачов О.В. чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., заст. директора ІМК
Бєліков К.М. к.х.н., в.о. заст. генерального директора ДНУ НТК ІМК
Бояринцев А.Ю. к.т.н., в.о. директора ІСМА
Ващенко В.В. к.х.н., зав. відділу НДВ ХФМ
Вовк О.М. к.х.н., зав. лаб. ІМК
Проф. Галунов М.З. д.ф.-м.н., зав. відділу ІСМА
Гелла І.М. к.х.н., с. н.с. НДВ ХФМ
Проф. Десенко С.М. д.х.н., заст. завідувача НДВ ХФМ
Єфімова С.Л. д.ф.-м.н., зав. відділу ІСМА
Жмурін П.М. д.ф.-м.н., зав. відділу ІСМА
Коваленко Н.О. к.ф.-м.н., зав. відділу ІМК
Космина М.Б. д.т.н., зав. відділу ІМК
Кулик К.М. к.ф.-м.н., учений секретар ІМК
Проф. Ліпсон В.В. д.х.н., зав. відділу НДВ ХФМ
Проф. Лисецький Л.М. д.ф.-м.н., пров. н. с. ІСМА
Проф. Литвинов Л.А. д.т.н., гол. н. с. ІМК
Проф. Лузанов А.В. д.ф.-м.н., пров. н. с. НДВ ХФМ
Лукашова М.С. голова Ради молодих учених НТК ІМК
Масалов А.О. к.ф.-м.н., зав. лабораторії ІСМА
Проф. Рижиков В.Д. д.ф.-м.н., гол. н. с. ІСМА
Сідлецький О.Ц. к.ф.-м.н., зав. відділу ІСМА
Тарасов В.О. д.ф.-м.н., зав. відділу ІСМА
Татарець А.Л. к.х.н., зав. відділу НДВ ХФМ
Філь Д.В. д.ф.-м.н., пров. н. с. ІМК
Проф. Чергинець В.Л. д.х.н., зав. відділу ІСМА
Шишкіна С.В. к.х.н., зав. відділу НДВ ХФМ
Щербаков І.Б.-Х. к.х.н., заст. ученого секретаря НТК ІМК
Проф. Яновський В.В. д.ф.-м.н., зав. відділу ІМК